go up

Resultatliste og resultatfiler skal som vanlig sendes til resultater@medley.no så raskt som mulig etter stevneslutt.


 


 


  


 
 


 


 

Terminlisten for 2008 er nå publisert på medley.no. Alle kretser har nå behandlet stevnene som er meldt inn. NSF oppfordrer alle arrangører å sende innbydelser så tidlig som mulig til resultater@medley.no, slik at disse kan bli publisert i terminlisten på medley.no.
Endringer av et stevne må godkjennes av den lokale svømmekrets. Kretsen må deretter informere NSFs administrasjon om endringen, slik at terminlisten blir oppdatert.

X