go up

 


  


 


 

Terminlisten for 2007 er nå publisert på medley.no.
Nesten alle kretser har godkjent stevnene; det er kun stevner fra Telemark og Vest-Agder som ikke er godkjent. Disse blir publisert så snart kretsene har godkjent stevnene.

X