go up

Stuputvalget har utarbeidet terminliste for 2008, og i tillegg kan man se retningslinjer for landslagsuttak og krav ved å velge arkfanen “Kvalifiseringskrav”. Forrige terminliste ble publisert 15. januar – denne er nå oppdatert 25. januar.

X