go up

Terminlisten for 2006 er i dag publisert på www.medley.no.
Vi gjør oppmerksom på at endel kretser ikke har gitt noen tilbakemelding, og at man derfor ikke kan være 100% sikker på at stevnene i disse kretsene arrangeres slik de i dag står.
Kretsene som ikke har gitt tilbakemelding bør snarest sørge for å koordinere terminlisten.
Følgende kretser har ikke gitt tilbakemelding:
Akershus
Vest-Agder
Buskerud  ok 14/10 – Nord-Trøndelag ok 18/10
Oslo ok 17/10 – Telemark ok 20/10

Ideelt sett skulle vi ikke publisert terminlisten før alle kretser har gitt sin godkjennelse, men samtidig er det mange klubber som har etterspurt terminlisten – og kretsene har hatt over en måned på å gi tilbakemelding.

X