go up

Trener


Helhetlig utvikling, og hvordan man kan benytte ulike aktiviteter for å skape selvfølelse, mestring, trygghet (basert på DOE-prinsippene) v/Robin Dale Oen


Om trenerrollen – hva er viktig å arbeide med som ung trener for unge utøvere, hvordan skape mestringskultur, gode råd fra landslagssjef til fremtidens topptrenere v/Petter Løvberg


Kosthold – ideelt kosthold for svømmere, hva er spesielt viktig å fokusere på, hva kan trenerne bidra med (informasjon og tilrettelegging) og hvordan best formidle det til utøverne, v/Anu Koivisto fra Olympiatoppen


– Sportslig plan – svømming


– NSF-informasjon


Erfaringsutveksling


 


Leder


Helhetlig utvikling, og hvordan man kan benytte ulike aktiviteter for å skape selvfølelse, mestring, trygghet (basert på DOE-prinsippene) v/Robin Dale Oen


Kosthold – ideelt kosthold for svømmere, hva er spesielt viktig å fokusere på, hva kan trenerne bidra med (informasjon og tilrettelegging) og hvordan best formidle det til utøverne, v/Anu Koivisto fra Olympiatoppen


Klubbenes høyeste organ – Årsmøtet. Hva er det? Hvordan bør det gjennomføres? Hvorfor er det viktig å delta på det? v/ Johan Conradsson, Akershus Idrettskrets


– Klubbstafett – noen klubber presenterer hvordan de involverer ungdom


– Min tid som idrettsleder, v/ Gunnhild Grande Pedersen


– NSF-informasjon


Erfaringsutveksling


 


 


Dommer


Helhetlig utvikling, og hvordan man kan benytte ulike aktiviteter for å skape selvfølelse, mestring, trygghet (basert på DOE-prinsippene) v/Robin Dale Oen


Gjennomgang av nye lover og regler


Dommerstigen/dommerkarrieren


Mye gruppearbeid med ulike caser


Erfaringsutveksling


 


Noe endring i programmet kan forekomme.

X