go up

 


Søknadene sendes til svømmeutvalget v/ Brita Blenne Lien: brita@medley.no  

HUSK: Navn på kontaktperson. mobiltelefonnummer og e-postadresseLandsdelene
Nord: Svalbard, Finnmark, Troms, Nordland
Midt: Nord og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland
Sør: Aust og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold
Øst: Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold


 


  


 


 Med vennlig hilsen
Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund
Brita Blenne Lien
Leder
Tlf: 47 38 18 53
E-post: brita@medley.no


 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Søknadsfristen for å søke om å være teknisk arrangør for Landsdelårsklassemønstring i NSF sitt 100 års jubileums år 2010 gikk ut 15. februar 2009. Det er ikke kommet inn søknader for Landsdelene Nord, Sør, Øst og Midt. Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund oppfordrer klubber til å søke om å arrangere ovenstående arrangement – ny søknadsfrist er 1. april 2009.

X