go up

Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund minner om at fristen for å søke om å arrangere LÅMØ, ÅM og NM for 2015 er 18. januar 2014. Se detaljert informasjon om hva søknaden må inneholde i denne artikkelen.

X