go up

Norges Svømmeforbund ble stiftet 19. august 1910. I jubileumsåret neste år skal det på våren arrangeres Svømmeting. NSFs tingperiode er tre-årig, og de foregående ting har blitt holdt i Kirkenes (2007), Bergen (2004) og Tromsø (2001). NSF ber om at interesserte tekniske arrangører til jubileumsåret 2010 sender søknad på e-post innen 1. mars 2009.

X