go up

 


  


 I forbindelse med Norges Svømmeforbund 100 års jubileum i 2010 var Svømmingens Dag en perfekt mulighet til å sette svømmeidrettene i fokus lokalt og nasjonalt! Svømmingens Dag ble arrangert mange steder i Norge.


 


Svømmingens Dag er ikke noe NSF vil sette fokus på i 2011, men svømmeklubber er åpne til å arrangere dette på egenhånd. Dagen kan være en flott mulighet for ditt nærområde å skape engasjement rundt svømmesporten. På denne siden vil du finne en del tips og ideer til hvordan dere kan arrangere svømmingens Dag


 


Se power point om tips til Svømmingens Dag.
                                          


 

X