go up


 


                                      
IDRETTSGLEDE I SKOLEN


Idrettsglede i skolen er et samarbeid mellom Norges Svømmeforbund, Norges Skiforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Golforbund og Norges Fri-idrettforbund. Vi er alle opptatte av at barn er fysisk aktive og at de får prøve mange ulike aktiviteter i løpet av skoledagen.
For at lærere, og andre som jobber i skolen, lett kan finne informasjon om våre idretter har vi laget webportalen Idrettsglede i skolen. Her har vi samlet informasjon om litteratur, materiell og også laget en stor Aktivitetsbank, som vi håper kan være til hjelp for de som vil sette i gang med aktivitet innen våre idretter i skolen. Du kan også gå direkte inn på aktivitetsbanken på www.aktivitetsbanken.no.


Tirsdag 14. august 2007 arrangerte vi praktisk lærerkurs for over 120 grunnskolelærere i samarbeid med Norges Idrettshøgskole. 38 ivrige og lærevillige lærere delok på svømmekusret og de fikk med seg mange gode råd fra kurslærerene Morten Holden og Rune Larsen. Det ble undervist i alt fra vanntilvenning og hvordan en lærer bort grunnleggende svømmeferdigheter til teknikktrening og livredning i vann. 13 av lærerene gjennomførte og besto livrednngsprøven.


24. april 2008 arrangerte vi et lignende lærerkurs i Sandnes og 12. august på NIH.
11. november arrangerer vi lærerkurs i Bodø.


      


 


STORMVIK – SJØVETT, MILJØVETT, KYSTKULTUR OG SVØMMING


Stormvik er et nettbasert tverrfaglig undervisningsopplegg i sjøvett, miljøvett, kytkultur og svømming for 5.-7. trinn utviklet av Redningsselskapet. Les mer informasjon her.
Norges Svømmeforbund har vært med på utviklingen av svømmedelen og vi anbefaler alle å ta en titt innom Stormvik.


 


 


  


 


 


 

Norges Svømmeforbund har som mål at alle skal lære å svømme. Svømmeopplæringen står sterkt i den norske skolen, og Læreplanen inneholder klare kompetansemål innen svømming. Vi er opptatt av å kunne bidra til at svømmeopplæringen i skolen foregår med høy kvalitet, og har derfor laget denne siden hvor lærere og andre kan finne tips og ideer for svømming i skolen.

X