go upMålet for Olympisk Akademi er å fremme idrettens verdier og det holdningsskapende arbeidet i norsk idrett. Det var et sterkt faglig program med blant annet Marit Breivik, NIH rektor Sigmund Loland, basketball trener og Årets forbilde Marco Elsafadi samt statsråd Rigmor Aasrud. Det var god stemning blant deltakerne gjennom hele helga og man fikk med seg hjem nye venner og kontakter i andre idretter i tillegg til de faglige læringsutbyttet. Kanskje svømming stiller like sterkt neste år!? 


Deltakere på Olympisk Akademi som har svømt aktivt tidligere og nå har et engasjement innen idrett:  • Lasse Hoel; Idrettskonsulent i Norges Svømmeforbund. Ordstyrer på Olympisk Akademi.

  • Glenn Ivar Galaas; Skriver Master på Norges Idrettshøyskole.  • Cathrine Aa Dalen; trener i TSLK, kurslærer i Norges Svømmeforbund og leder for arrangørkomiteen for Junior- NM 2011.  • Julian Weinschenk, tidligere trener og aktiv i Tromsø SK. Nå trener i tysk svømmeklubb.  • Line Møllerup; Leder Bergensstudentenes Allianseidrettslag (BSI), leder BSI-Svømming, styremedlem Studentidrettsrådet i Bergen (SIR), varamedlem Idrettsrådet i Bergen.

 


Se mer informasjon om Olympisk Akademi finner du under ungdomsidrett på NIFs temasider.


Direkte link: http://www.idrett.no/tema/ungdomsidrett/Sider/olympisk_akademi.aspx 


 Bilde av alle deltakerne på Olympisk Akademi 2011

Norges Idrettsforbund arrangerte forrige helg Olypmisk Akademi for ungdom og det var spennende å se at svømming var godt representert. Hele 5 av 35 deltakere har tidligere vært aktive svømmere som nå har forskjellige engasjementer innen idrett. Kanskje svømming stiller like sterkt neste år!?

X