go up

 


Idretten kan være med å bidra for å nå myndighetenes mål om å bedre folkehelsen og å utjevne sosiale forskjeller i helse. En forutsetning er at det er et ønske og ressurser til det i idrettsorganisasjonen, og at det blir sett på som en merverdi for idrettslaget som utfører aktivitetene. Informasjon og muligheter om NIFs folkehelsearbeid.


 


Godt tilbud for voksne og ungdom


Først og fremst må klubben tilby et godt konsept, med god kvalitet og god oppfølgning. Voksne og ungdom vet hva de vil ha, og er villige til å betale hvis det man får er av bra kvalitet. Informasjonen på websiden må være enkel, tydelig og gjennomtenkt. Aktiviteter for ungdom og voksne bør være forankret i organisasjonens virksomhetsplan og mål. Se eksempler ved å søke på OI-svømming, Lambertseteter etc.


Det finnes mange alternativer for aktiviteter rettet mot ungdom og voksne. Her er noen; • Svømmeopplæring, like relevant for ungdom og voksne som for barn.
 • Begynnerkurs, grunnleggende svømmeteknikk
 • Videregående kurs /begynnende trening
 • Treningsgrupper
 • Egne ungdomsgrupper, hvor fokus er på trening og mosjon
 • Triathlon (kurs og trening)
 • Masters – de som konkurrerer
 • Vanngymnastikk

 


Intensiv kurs/trening for voksne (en dag eller helg)


Et tips kan være å arrangerer intensivkurs/camps for svømmere, triatleter og folk generelt hvor målet er å forbedre svømmeteknikk, utholdenhet og kunnskap rundt skadeforebygging, øvelser i basistrening og trening generelt. Kanskje sette noen forutsetninger for å delta. Kan arrangeres en lørdag, eller være en del av flere intensive treningsdager/helger. Må være kompetente trenere som er ansvarlige.Eksmpel på program (hentet fra OI svømming):
 • 0800 – 1000: 1. svømmeøkt (med filming) • 1000 – 1030: Mellommåltid • 1030 – 1130: Basistrening • 1200 – 1330: Egen lunch og pause • 1400 – 1530: Seminar (svømmeteori, ernæring, … ) • 1600 – 1800: 2. svømmeøkt med repetisjoner innen svømming og basistrening
 


Privattimer
Stadig flere svømmehaller tilbyr privattimer for privatpersoner, for svømmeteknikk eller svømmeopplæring. Dette skal kunne tilbys av svømmeklubbene. Eks: 500 – 750 kr for 60 minutter.


 

Open waterStadig flere ønsker å delta på Open Water konkurranser. Open Water er for bredden, og kan skape blest om “svømming for alle”. Noe dere kan arrangere? Eller legge til rette treningsgrupper hvor målet er å delta på et Open Water arrangement eller lignende? Se egen artikkel. 


Prosjekter i Idrettskrets, kommune eller fylkeskommune


Det finnes mange prosjekter for å styrke folkehelsen. Hvorfor er ikke svømmeklubben en del av disse? Ta kontakt med deres idrettskrets for informasjon om hvordan svømming kan være en del av aktivitetstilbudet rettet mot folkehelse, samt ulike støtteordninger innen folkehelse. Ta kontakt med kommune, evt fylkeskommune, for å presentere hvordan svømmeklubben kan styrke folkehelsen.


 


Svøm langt kampanjenAlle svømmehaller obør være arrangører av “svøm langt kampanjen”, NSFs årlige mosjonskampanje. Hensikten er å synliggjøre svømming som en ypperlig mosjonsaktivitet. Svømmeklubber som er ansvarlig for aktivitet i svømmehallen bør sørge for at svømmehallen er registrert, og alle klubber bør etterspørre “svøm langt kampanjen” i svømmehallen(e) hvor de trener. Info om Svøm langt kampanjen finner du på www.svomlangt.no.


 

X