go up


*******************************************************


 


 


Leder
Brita Blenne Lien
Klubb: SSK Skjetten svømming
Født: 1962
Sivil status: Gift med Petter. Vi har to sønner, 20 og 18 år.
Bor på Skjetten, og representerer Lørenskog og Rælingen Kappsvømmeklubb.
Er hjemmeværende og har i dag ingen verv i klubb.

Verv innen svømming
2007 – Leder Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund
2004 – 2007 Nestleder Svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund
2003 – 2005 Styremedlem i Skedsmo idrettstråd
2002 – 2004 Medlem av kontrollkomiteen i AIL Skjetten Sportsklubb
2001 – 2003 Styremedlem i Akershus Svømmekrets
1995 – 2002 Styreleder i SSK Skjetten svømming
1995 – 2002 Styremedlem i hovedstyret i SSK Skjetten sportsklubb

Jobb innen svømming
2002 – 2004
SSK Skjetten svømming
Eliteansvarlig
Ansvar for all aktivitet for partiene Elite, A og B.
Deltagelse og planlegging av treningsleire, stevner, og all annen aktivitet i samarbeid med hovedtrener.
Ansvar for kommunikasjon med Akershus idrettskrets, Norges svømmeforbund og andre aktuelle forbund.
Ansvar for idrettsregistrering, lisens og overganger.
Budsjettering og fakturering for partiene.
Representant for administrasjonen inn i styret .
2002 – 2004
SSK Skjetten Svømming
Daglig leder
Foruten ovenstående punkter hadde jeg også ansvaret for:
Daglig drift av SSK Skjetten svømming.
Personalansvar.
Var bindeleddet mellom styret og administrasjon/trenere
2006-
Veileder klubbutvikling og Idrett og Ledelse 1

Hvorfor jeg er engasjert i Norges Svømmeforbund
En lærende organisasjon er en organisasjon som kontinuerlig forbedrer sin evne til å skape sin egen fremtid. Å utvikle seg i takt med eller raskere enn sine omgivelser er viktig for organisasjoner.
En idrettsutøver må være i form på mange områder for å prestere. Jeg mener det samme gjelder for NSF og NSF sine medlemsklubber. Idretten blir sett på som en lærende organisasjon fordi den hele tiden må lære noe nytt og sprenge grenser. Det man presterte i går holder ikke til gull i morgen.
Som frivillig og ansatt i svømmeidretten siden 1994 samt utdannelsen trinn 1 i idrett og ledelse 1-4 håper jeg at jeg har mye å bidra med innenfor ledelse og utvikling av klubber. Denne kompetansen håper jeg kan komme mange klubber og svømmeledere til nytte.

Tanker om framtiden
Flere svømmehaller vil gi økt aktivitet og kreve at flere tar trener og lederutdannelse.
Ved å gjøre hverandre gode håper jeg på samarbeid/sammenslåing til større klubber for å kunne få flere heltid/deltidansatte trenere, instruktører og ledere til å ta seg av alle utøvere og tillitsvalgte i svømmeidretten på en profesjonell måte. 


*******************************************************
Nestleder i svømmutvalget
Trygve Ravn

Klubb: SK Speed
Født: 1955
Sivilstatus: gift med Mette, og vi har to barn: Pernille på 20 og Jonas på 24 år.


Jobber som ass. rektor ved en ungdomsskole i Oslo og har nesten hele min yrkesaktive karriere vært knyttet til utdanning; mesteparten av tiden på ungdomstrinnet, men har også hatt deltidsstilling på HiO, avd. for lærerutdanning, i 10 år som pedagogisk veileder.
Har også bakgrunn som hippie og musiker, men det er alt håret og 40 kilo siden.

Ble dratt inn i svømmemiljøet da Jonas begynte for en 16-17 år siden, klarte ikke holde munn på møter (lærere gjør sjelden det!) og ble raskt valgt inn i alle mulige verv.
Siden den gang har mesteparten av fritiden vært viet til idretten – for hele familien.

Har ledet SK Speed i mange år, var initiativtaker til Team Oslo som, selv om prosjektet gikk over ende etter halvannet år, viste at denne typen paraplyorganiseringer er den eneste fornuftige veien å gå dersom en ønsker å hevde seg nasjonalt og internasjonalt i vår idrett!
Har også vært medlem av Oslo Svømmekrets et par perioder.
Jeg er forbundsdommer, dommerinstruktør og internasjonal dommer.

Er inn i andre periode i svømmeutvalget, denne gangen som nestleder. Har bl.a jobbet med ny stevnestuktur og utarbeidelse av mandat for teknisk delegert til alle NM og ÅMØ.
Følger for tiden opp alle fremtidige tekniske arrangører til disse stevnene.
Noe av det viktigste i tiden fremover blir også å jobbe for at vi utdanner og beholder mange flere kretsdommere, forbundsdommere og dommerinstruktører. Her må noen og enhver gå i seg selv – uten dommere blir det nemlig ingen stevner!


 


 


*******************************************************


 


 


Medlem
Alice C. Boyd

Klubb: Vestbyen IL
Født: 1974
Sivil status: Singel, en sønn: Elias på 8 år. 
Sivil jobb:
Jeg er lektor i musikk, med hovedfokus på afrikansk sang. Jeg underviser på ungdomsskolen i engelsk, samfunnsfag, KRL, musikk og drama. Jeg jobber også med egne prosjekter innenfor musikkforskning. Jeg studerer for tiden ”Coaching og Ledelse i idrett” på deltid ved Norges Idrettshøgskole.

Verv innen svømming
2007 →Medlem svømmeutvalget i Norges Svømmeforbund
2005 →Leder av Sør-Trøndelag Svømmekrets
2005 →FINA dommer i svømming
2002 →Dommeransvarlig i Sør-Trøndelag Svømmekrets
2002 →Dommerinstruktør i svømming
2001 → 2005 styremedlem og varamedlem i Sør-Trøndelag Svømmekrets
1994 → Forbundsdommer i svømming
1992 ? Kretsdommer i svømming

Jeg har selv svømt aktivt, og fortsatt som først trener, og deretter dommer og til slutt leder. Jeg har vært overdommer ved flere norske mesterskap i de senere årene, og vært dommer under flere europeiske kortbane mesterskap i svømming.

Jobb innen svømming:
1988 ? Instruktør og trener i svømmegruppa i Vestbyen IL

Hvorfor jeg er med i svømmeutvalget:
Vi trenger å få ut kunnskap til alle kommuner om hvordan man best kan drive svømmeopplæring og utvikling av nye anlegg, og at man gjennom å øke timeantallet til svømmeopplæring og ikke minst opprettholde, rehabilitere og øke antall anlegg, til syvende og sist vil spare samfunnet for penger. Vi trenger å gjøre det mer attraktivt og morsomt å drive frivillighetsarbeid innenfor idretten vår, vi må jobbe videre med å styrke kompetansen i kretsene og klubbene samt etablere rutiner og tilbud slik at det ikke oppleves som et ork å gjøre en frivillig innsats. Jeg mener jeg har erfaring, kompetanse og stå på vilje til å bidra med dette.

Tanker om fremtiden:
Svømming skal være en naturlig del av aktivitetstilbudet i alle kommuner, alle barn skal kunne svømme og til det må tilgjengeligheten øke. Både frivillige og ansatte skal bli godt ivaretatt når de ønsker å gjøre en innsats for norsk svømming, de skal komme til et godt miljø, gode utviklingsmuligheter, og gode arbeidsforhold. Man skal vite at man blir verdsatt i norsk svømming!


 


 


*******************************************************


 


 

Leder: Brita Blenne Lien, SSK Skjetten svømming
Nestleder: Trygve Ravn, Spkl Speed svømmegruppe
Medlem: Alice Boyd, Vestbyen IL svømming

X