go up

 


 

Svømmeklubbene Norodd og Kslk med lokalisering i Kristiansund søker i fellesskap etter en dyktig og engasjert svømmetrener. Svømmeklubbene som hver for seg er tradisjonsrike klubber med lang historie i lokalmiljøet, har i dag et utstrakt samarbeid på flere områder. Treningene gjennomføres i Atlanterhavsbadet som er Kristiansunds nye badeland som var ferdigstillt i 2005. Klubbene har ca. 250 medlemmer hver mens antall aktive svømmere er henholdsvis 62 i Norodd og 50 i Kslk. Søknadsfrist : 01.03.08. Les hele annonsen her.

X