go up

Aktuelt i etterkant av tinget 


 


Tingdokumenter 


 


Andre dokumenter i forkant av Tinget Andre linker 


Arrangører av siste to Svømmeting:
16.-18. april 2004 – Bergen – Hordaland Svømmekrets – se protokoll
23.-25. mars 2001 – Tromsø – Tromsø Svømmeklubb – se protokoll


 


 


  


 


 


 


 


 

Rica Arctic Hotell i Kirkenes, 20.-22. april.
Teknisk arrangør: Finnmark Svømmekrets.

X