go up

Forslag som ønskes behandlet på tinget må være sendt – poststemplet – senest 6. februar 2004.


 


 


 

Fristen for å sende inn forslag til svømmetinget 2004 utgår 6. februar 2004.

X