go up

Påmeldingsfristen har gått ut og det er påmeldt 54 representanter fra klubbene og 20 fra kretsene til svømmetinget 2004.


 


Dersom ditt organiasjonsledd ønsker å være representert, må påmelding skje snarest, da påmeldingsfristen utløp 23. februar d.å.


 


Minner også om at fullmakt for representantene må være NSF i hende innen 9. april 2004.


 


 

Svømmetinget avholdes i Bergen i tiden 16. – 18. april 2004.
Har ditt organisasjonsledd husket å melde seg på?

X