go up

Ski SK ser på utvikling av svømmeskolen som selve grunnfundamentet i klubbens aktivitet, rekruttering og økonomi. Som Svømmeskoleansvarlig vil du derfor få en viktig rolle i en stilling med store utviklingsmuligheter. Klubben følger Norges Svømmeskole og Trygg-i-vann Se utlysning her.

X