go up

Boken gir det praktiske og teoretiske grunnlaget for å kunne tilpasse svømmeundervisningen for personer med en funksjonsnedsettelse, enten opplæringen foregår som spesialundervisning eller inkluderende gruppeundervisning.


 


Bokens praktiske del bygger på metodikken fra “Slik lærer du å svømme” (Madsen/Irgens, 2005) og “Med funksjonshemmede i bassenget” (Bull m.fl. 1992).


 


Bokens del I


Dette er en praktisk del om hvordan man hjelper elever med en funksjonsnedsettelse i vannet og om vanntilvenning og kjerneøvelsene dykke – flyte – gli – framdrift. Det er forsøkt å lage en syntese av Norges Svømmeforbunds opplæringsmetodikk og tradisjonen fra Halliwickmetoden.


 


Bokens del 2


Dette er en teoretisk del om de muligheter elever med funksjonsnedsettelser har for stabilitet og bevegelser i vann. Det er også en del om hvilke hensyn som bør tas i svømmeopplæringen for personer med funksjonsnedsettelser og hvordan svømmehallen bør tilrettelegges.


 


Avslutningsvis er det informasjon om konkurransesvømming og klassifisering slik det foregår nasjonalt og internasjonalt. Dette som en orientering til instruktører/trenere som skal gi framtidige svømmere råd og veiledning.


 


Boken er skrevet av Nina Kahrs og Trude Halvorsen. Begge har mange års erfaring med svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser.


 


 


  Boken koster kr 395 og kan kjøpes hos Idrettsbutikken.


 


 


 


 


Kurs


Med denne boken som utgangspunkt,  har Svømmeforbundet tilbud om kurs for de som har tatt kurs i Begynnerinstruktør. Det vil også være muligheter for spesialtilpassede kurs for ulike grupper, f.eks. fysioterapeuter, lærere og støttekontakter. Om du eller noen du kjenner vil lære mer om svømmeopplæring for personer med funksjonsnedsettelser, er det bare å ta kontakt med Kristin Homb i Svømmeforbundet (kristin@svomming.no / 21 02 96 73).


 


Utgivelsen av boken støttet med midler fra stiftelsen Helse og rehabilitering.


  

Boken “Fra lek i vann til svømming. Om svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser” er skrevet for alle som skal være med eller undervise barn og voksne, som på grunn av en funksjonsnedsettelse, trenger litt ekstra hjelp på veien mot svømmedyktighet. Boken kan du kjøpe fra  Idrettsbutikken.

X