go up

 
 


 


 


Svømmelotteriet er et forsøk fra Norges Svømmeforbundet å skape en inntektskilde for å utvikle norsk svømming. En felles inntektskilde som gir et godt overskudd til klubbene og til NSF. Mange ulike “inntektsbringende tiltak” havner overskuddet hos en tredjepart. På Svømmelotteriet tilfaller 80% av overskuddet hos klubbene, og 20 % hos Norges Svømmeforbund. En vinn- vinn utgangspunkt. Hvorfor da velge andre løsninger?


 


Argumenter for at klubben skal være med på Svømmelotteriet;  • Felles utvikling av norsk svømming. Et felles produkt til et felles gode
  • God fortjeneste til klubbene (les mer om andelene dere oppnår i brosjyren). 80 % til klubbene, i motsetning til f.eks håndball-lotteriet hvor 20 % av overskuddet går til klubbene
  • Det er enkelt å administrere. Gode rutiner og forhold som gjør det enklet for de som skal organisere lotteriet i klubben
  • En mulighet for de utøvere/medlemmer som ønsker kutte ned på egenandelen til reiser og lignende (krever organisering i klubb)

 


 


 


 

Svømmelotteriet har vist seg å være svært inntektsbringende aktivitet for mange klubber. Flere klubber fikk store inntekter i salg av skrapelodd og skrape-julekalendere i 2010, 2012 og 2013. Svømmelotteriet har sendt brosjyre til svømmeklubbene – og ringer i disse dager rundt til klubbene. Benytt sjansen til å være med og tjene gode penger til klubben!

X