go up

I følge tallene fra idrettsregistreringen i januar 2007 er det nå 58 klubber som har funksjonshemmede svømmere, enten som et eget tilbud eller integrert i den ordinære aktiviteten. Totalt er det registrert 392 funksjonshemmede utøvere. Listen over klubber finner du her.

X