go up

Klubbene har totalt registrert 403 medlemmer/svømmere, fordelt på 25 synshemmede, 11 hørselshemmede, 188 med nedsatt fysisk funksjonsevne og 179 med utviklingshemming. Nedenfor finner du informasjon om hvilke klubber som har registrert at de har medlemmer/svømmere med ulike funksjonshemninger.


 


Kontaktinformasjon til klubber


Oversikt over klubber med funksjonshemmede


 Disse oversiktene er basert på hva klubbene har registrert i idrettsregistreringen og kontaktinformasjon på klubbenes hjemmesider. Er det feil eller mangler i oversiktene, send en e-post til Kristin i Svømmeforbundet, så blir det rettet opp.

I følge tall fra siste idrettsregistreringen (sluttført i februar 2008) er det 66 svømmeklubber som har registrert at de har funksjonshemmede medlemmer/svømmere. Disse gir tilbud om trening og opplæring integrert med øvrig aktivitet eller som eget tilbud.

X