go up

Asker Svømmeklubb bidrar med å gi ti kroner av hver påmelding til årets siste kursrunde til aksjonen. Klubben forventer at dette beløpet havner rundt 5-7.000,- kroner og presiserer at dette ikke er lagt til som en ekstra kursavgift.

Lambertseter Svømmeklubb arrangerer førstkommende helg Lambertseter Open. Et stevne som forøvrig holder veldig høy kvalitet i år. Klubben støtter TV-aksjonen med 20% av sponsorinntektene fra stevnet. Et beløp som sannsynligvis havner rundt 5.000,- kroner i følge arrangøren. 

Norges Svømmeforbund ser vedlig positivt på de to klubbenes tiltak og engasjement for årets TV-aksjon og oppfordrer andre klubber til å delta på tilsvarende måter.

Les mer om TV-aksjonen “sammen for barn” her 
 


 
Asker Svømmeklubb støtter TV-aksjonen “Sammen for barn”
 


 


 


 


  

Årets TV-aksjon er tildelt UNICEF Norge. Aksjonen gjennomføres i samarbeid med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og Right To Play. Inntektene går til barn berørt av hiv og aids i ulike deler av verden.
Asker Svømmeklubb og Lambertseter Svømmeklubb er to klubber som støtter TV-aksjonen på hver sin måte.  

X