go up

Olympisk akademi finner sted på Nansenskolen på Lillehammer hvert år i august. 

Akademiet er en møteplass for unge engasjerte mellom 18 og 29 år, der deltakerne blir kjent på tvers av idrett, bosted, alder og rolle i idretten.

 

Årets akademi ble avholdt helgen 6. – 9. August, og av årets 70 deltagere var seks tilknyttet svømmeidrettene.  Det var Espen Franang, trener i OI vannpolo og spiller i Vika Vannpolo, Camilla Kolsrud Hansen, instruktør i Lambertseter Svømmeklubb, Tini Fagermo og Pavel Skipenes, instruktører i Trondhjems Svømme- & Livredninsklub, Trine Marie Fjellstad, trener i Skjetten Svømmeklubb og Cathrine Aa Dalen fra administrasjonen i NSF.

 

Årets akademi hadde temaet Ungt lederskap – endring og fornyelse.

Det var et variert, givende og morsomt program. Noen av årets høydepunkt var om olympismen og olympiske verdier. Vi hadde gode gruppe workshops om verdiene, som er Excellence, Friendship og Respect. Vi hørte også om Trine Marie sin tur til det internasjonale olypmpiske akademi i Hellas. Det var fokus på  Agenda 2020 – IOC sin plan for fornying og mye bra info om Ungdoms OL på Lillehammer i 2016. Her ønsker vi å være frivillige! 🙂 

Det var også foredrag om ungt lederskap og sosialt
entreprenørskap, verdibasert ledelse og dialog, og inspirerende foredrag om Gandhis
fredelige dialog og tidligere olympisk gullmedaljør i padling, Egil Sørby, om
suksessfaktorer som idrettsutøver og i hverdagen og hvordan vi kan bruke dette som
ung idrettsleder. Og ikke minst har årets deltagere blitt kjent med mange andre engasjerte ungdom fra hele landet og med forskjellig erfaringer fra idretten. Det sosiale og å få nye venner er et viktig og stort fokus på Olympisk Akademi. 

Olympisk Akademi anbefales for alle unge engasjerte i svømmeidretten. Mer info om akademiet, og hvordan melde seg på til neste år finner du her

To av deltagerne på årets akademi sier dette om hvorfor andre engasjerte i svømmeidretten bør søke om å være med til neste år: 

”Er du super engasjert i din idrett og ønsker utvikling, her
er stedet for deg som ønsker å komme et GODT stykke! du vil få et godt nettverk
og gode relasjoner som gjør at du vil bli enda mere motivert og engasjert i
idretten, for det å få en slik mulighet som dette, det er veldig spesielt! Det
er gode foredrag, workshop som får deg til å tenke ut av boksen og du får med
deg en god start for din utvikling og klubben sin utvikling! Vil også nevne at du
møter alltid andre idretts engasjerte mennesker som er i godt humør, synger og
danser! ” forteller en engasjert Espen.

 

Tini supplerer: ” Nasjonalt olympisk akademi er et fantastisk tilbud,
og gir oss mulighet til å utveksle erfaringer på tvers av idretter og
fylkesgrenser. Vi kan lære så mye av andre ungdommer som har opplevd idretten
på andre måter, og ser på dagens utfordringer fra en annen synsvinkel. Jeg
anbefaler virkelig ungdom fra svømmemiljøet å delta på dette- det er en
opplevelse for livet. Ikke bare lærer man mye om idrett, men møter også flotte,
inspirerende mennesker.
”

Tini, Pavel, Espen, Trine Marie, Cathrine og Camilla. 

Hvert år inviteres det til Olympisk akademi, som er en
møteplass for unge ledere i idretten. Målet er å fremme idrettens verdier og
fokusere på det holdningsskapende arbeidet innen idretten. Under årets akademi 6. – 9. august var det med seks personer fra forskjellige deler av Norsk Svømming.

 

X