go up

  


 


 


 


 

Torsdag 3. januar klokken 19:30 kommer det et innslag om svømmeforskning i programmet Schrödingers katt på NrK 1. Det er innslag fra et prosjekt der man ønsker å finne motstand og Added Mass på svømmere i slepetanken på Marintek/Sintef. I tillegg handler det om en av forsøkspersonene, en 12 års gammel gutt og hvordan han trener. Dette programmet kan være interessant å få med seg for alle svømmeinteresserte!

X