go up

 

3 av instruktørene var fra OI, i tillegg var landslagets fysioterapeut Iwonka Vik med – og de fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Flere av de som etterspurte teknikkhjelp, takket og synte de lære mye på den korte stunden de var i bassenget. 

Les også Norges Idrettsforbund sin artikkel

Svømmeforbundet var en av 15 særforbund som var med og viste seg fram og hadde aktivitet på Ridderuka på Beitostølen forrige uke. Det var stor aktivitet i bassengene, der vanntilvenning, lek og hjelp med teknikk var noe av det som stod på programmet. Svømmeforbundet stilte med 4 instruktører – slik at alle deltakerne fikk god oppfølging.  

X