go up

Denne episoden tar for seg hvordan man utfører en vending i brystsvømming. Denne type vendinger kalles åpen vending, og brukes innen bryst- og butterflysvømming. For svømmere som ikke har lært saltovending, er denne vendingen ypperlig.


Se også DagbladetTV “Svømmeskolen”

X