go up


Norges Svømmeforbund og GjensidigeStiftelsen fortsetter sitt gode samarbeid og arrangerer en ny Svømmeaksjon i 2015!!


Vi har i år 10 millioner til gratis svømmekurs for barn mellom 6-10 år. Det er i år, som tidligere år, ildsjeler som må søke om kurs til en gruppe på 15 barn. Søknadsskjemaet åpnet 20. mars og stengte 17. april. 23. april ble tildelingen offentliggjort.

Kun klubber som er med i Norges Svømmeskole, NSFs konsept for svømmeopplæring, kan være med som kursarrangører i Svømmeaksjonen. I år er det med 119 klubber. Trykk på boksen under for å se hvilke klubber som er med.

Svømmeaksjonen har egen nettside; www.svommeaksjonen.no og er også på Facebook.

I boksene under finner dere enda mer nyttig informasjon, som det er viktig at klubbene setter seg inn i før årets aksjon.

Kontaktpersoner i NSF;
Brita Blenne Lien, prosjektkonsulent; brita@medley.no, mobil 4738 1853.
Ingrid Haslev Anmarkrud, idrettskonsulent, ingrid@svomming.no, mobil 9971 0661.

Informasjon til klubbene finner du her;

Presse-informasjon finner du her;

 

 

X