go up

 


Norges Svømmeforbund og GjensidigeStiftelsen fortsetter sitt gode samarbeid og arrangerer en ny Svømmeaksjon i 2014!!Vi har i år 10 millioner til gratis svømmekurs for barn mellom 6-10 år og det er i år, som tidligere år, ildsjeler som må søke om kurs til en gruppe på 15 barn. Søknadsskjemaet åpnet 18. mars og stengte 22. april. 25. april ble tildelingen offentliggjort. Her ser du en oversikt over antallet tildelte kurs pr. klubb og fylke.106 svømmeklubber som er medlem i Norges Svømmeskole er med som kursarrangører i Svømmeaksjonen. Klikk på boksen under å få en oversikt over klubber og kontaktpersoner.
Svømmeaksjonen har egen nettside; www.svommeaksjonen.no og er også på Facebook. 


I boksene under finner dere enda mer nyttig informasjon, som det er viktig at klubbene setter seg inn i før årets aksjon.


Kontaktpersoner i NSF;
Brita Blenne Lien, prosjektkonsulent; brita@medley.no, mobil 4738 1853.
Ingrid Haslev Anmarkrud, idrettskonsulent, ingrid@svomming.no, mobil 9971 0661.


Informasjon til klubbene finner du her;

Presse-informasjon finner du her;        

                 
 


 


 

X