go upNorges Svømmeforbund og GjensidigeStiftelsen fortsetter sitt gode samarbeid og arrangerer en ny Svømmeaksjon i 2013!!Vi har i år 10 millioner til gratis svømmekurs for barn mellom 6-10 år og det er i år, som tidligere år, ildsjeler som må søke om kurs til en gruppe på 15 barn. Søknadsskjemaet åpnet 18. mars og stengte 18. april. 24. april ble tildelingen offentliggjort.

Til sammen ble det behandlet søknader om 1313 svømmekurs og det ble tildelt 484 kurs, som skal arrangeres i 108 svømmeklubber over hele landet. Over 7200 barn skal få gratis kurs i mai-juni:)
Oversikt over antall kurs i de ulike klubbene.


Hvis søkeren har fått tidelt kurs med transport er det viktig at de klikker på transport-boksen under. Der finner de alt de trenger å vite om refusjon av transportutgifter.
 


Svømmeaksjonen har egen nettside; www.svommeaksjonen.no og er også på Facebook.


 


I boksene under finner dere enda mer nyttig informasjon, som det er viktig at klubbene setter seg inn i før årets aksjon.


Kontaktpersoner i NSF;
Brita Blenne Lien, prosjektkonsulent;  brita@medley.no, mobil 4738 1853.
Ingrid Haslev Anmarkrud, idrettskonsulent, ingrid@svomming.no, mobil 9971 0661.


Informasjon til klubbene finner du her;         

Presse-informasjon finner du her; 


 


 

X