go up


Norges Svømmeforbund og GjensidigeStiftelsen fortsatte sitt gode samarbeid og arrangerte en ny Svømmeaksjon i 2010. Svømmeaksjonen går ut på at “ildsjeler” over hele landet kan søke GjensidigeStiftelsen om svømmekurs for en gruppe barn i alderen 6-10 år. En ”ildsjel” er f. eks en foreldrekontakt i klassen/barnehagen, trener på fotballaget eller besteforeldre, som ønsker å benytte seg av tilbudet om gratis svømmekurs for 15 barn. Ildsjelen ordner alt det praktiske utenom det som skjer i bassenget, mens klubben står for alt i og ved bassenget. Kursene går over 5 dager og barna er i og ved vannet i ca. to timer om dagen.


Man kunne søke på www.gjensidigestiftelsen.no og søknadsperioden for ildsjeler var fra 26. mars til 12. mai. Vi hadde én tildeling og de som har fikk tildelt gratis kurs fikk beskjed 20. mai.

Vi hadde følgende kriterier for tildelingen;


·         De som trenger det mest skal få tildelt kurs


·         Kurs i aksjonen skal ikke erstatte lovpålagt svømmeundervisning i skolen


·         Landsdekkende


·         Inkluderer barn med innvandrerbakgrunn


·         Fokus på siste år i barnehage isteden for SFOGode søknader, en skikkelig begrunnelse for hvorfor nettopp din gruppe med barn trenger kurs var viktig. Liste over hvilke klubber som tilbyr kurs i uke 24-26 finner du her.


Kontaktpersoner i NSF;
Brita Blenne Lien, prosjektkonsulent;  brita@medley.no , mob; 47 38 18 53
Ingrid Haslev Anmarkrud, idrettskonsulent, ingrid@svomming.no , mob; 99 71 06 61


 Informasjon til klubbene;     


     


 


X