go up

Kurset arrangeres hver dag 11-14 juli fra kl 12.30 – 15.00. Det er både teori og praksis. Teoridelen tar for seg hvordan man forholder seg i og ved vann. Praksis gjennomføres i tråd med opplegget for Norges Svømmeskole. Instruktørene til SSK Skjetten Svømming gjør en fremragende jobb. Se også artikkelen i Østkantavisa.


Gratis svømmekursene ,som er en del av Svømmeaksjonen 2009 støttet av GjensidigeStiftelsen, gjennomføres med stor glede for deltagerne i alderen 6-10 år. Norges Svømmeforbund registrerer med stor glede enorm fremgang hos de 40 deltagerne etter at to av 4 dager på kurs er gjennomført.

X