go up

I 2016 går Norges Svømmeforbunds mosjonskampanjen til Kreta- “svøm langt – Kreta”. Svøm langt kampanjen er en av Norges største mosjonskampanjer, som alle svømmehaller kan være med på. Kampanjen går 1.januar til 31.mars. Hensikten med kampanjen er å være med skape gode mosjonsvaner for den norske befolkningen, ved å motivere dem til å bruke svømmehallen som arena for fysisk aktivitet. Målet er flest mulig deltakere på kampanjen. 180 svømmehaller er foreløpig registrert for kampajen via ww.svomlangt.no. Registreringsfrist; 15.oktober.

X