go up


“Svøm langt 2015 – Destinasjon Rhodos” er godt igang, og du kan registrere svømte meter i over 245 svømmehaller over hele Norge. Alle voksne som svømmer 10.000 meter før 31. mars 2015 er med i trekningen av en tur for to Rhodos. Alle barn som svømmer mer enn 2.500 meter før 31. mars er med i trekningen av en tur for hele familien! Få et registreringskort i din nærmeste svømmehall, eller registrer svømte meter på www.svomlangt.no. På websiden finner du oversikten over registrerte svømmehaller, teknikktips og treningsprogrammer. Lykke til med å nå målet innen 31. mars!
Les mer

X