go up

“Svøm langt 2013 – Destinasjon Kreta” er igang, og du kan registrere svømte meter i over 230 svømmehaller over hele Norge. Alle voksne som svømmer 10.000 meter før 31. mars 2013 er med i trekningen av en tur for to Kreta. Alle barn som svømmer mer enn 2.500 meter før 31. mars er med i trekningen av en tur for hele familien! Skaff deg et registreringskort i din nærmeste svømmehall. Oversikt over hvilke haller som er med finner du www.svomlangt.no. På websiden kan du også registrere dine svømte meter og blant annet finne teknikktips og treningsprogrammer. Lykke til med å nå målet innen 31. mars!
Les mer

X