go up

172 svømmehaller har vært registrert som arrangører av kampanjen i år og vi er spente på hva årets totale antall deltakere blir og hvor langt de har svømt til sammen i kampanjeperioden.
I fjorårets kampanje var det med 178 svømmhaller med til sammen 24 395 deltakere.


 


Etter fristen 7. april skal vi gå gjennom resultatene og vi komemr til å foreta den store trekningen av vinnere senest i uke 17. Alle vinnere vil kotaktes direkte og offentliggjøres på www.svomming.no .


 


 


Samarbeidspartnere til Svøm deg til Spania er;


  

 Årets store mosjonskampanje, Svøm deg til Spania, ble avsluttet 31. mars. Alle med registreringskort må levere disse i svømmehallen, slik at hallene får sendt inn sine totale resultater på registreringssiden på internett eller pr. fax. Fristen for dette er 7. april. Deltakere som har registrert sine meter på internett er allerede registrert hos oss.

X