go up

Info om kampanjen


Målet med kampanjen er å få flest mulig voksne til å svømme 10.000 meter eller mer i løpet av kampanjeperioden. Alle som klarer dette blir med i trekningen av en ukestur for to personer til Sardinia, inkludert reise og hotell, sponset av Sardinia Reiser. Alle barn som svømmer 2.500 meter blir med i trekningen om en weekendtur for to barn og to voksne med overnatting på et Scandic Hotell i København, og inngangsbilletter til Tivoli. Med barn mener vi 13 år og yngre, født i 1996 eller senere.


For å delta tar publikum kontakt med dere i svømmehallen og får et registreringskort. På registreringskortet fører man på antall svømte meter for hver gang man er og svømmer. Den enkelte bestemmer selv når, hvor ofte og hvor langt han/hun vil svømme hver gang. Registreringskortet oppbevares i en egen boks i svømmehallen og når kampanjen er over sender dere en samlet oversikt over resultatene fra deres svømmehall.


  


Svøm deg til Spania 2008
Forrige kampanje hadde gledelig mange deltagere. Hele 23.000 mennesker rundt omkring i landet, svømte seg til Spania og til sammen deltok 174 arrangører. 6.202 voksne og 2.961 barn (under 13 år) svømte minimum 10.000 og 5.000 meter i kampanjeperioden og det ble til sammen svømt 191.734.629 meter!


Disse resultatene gjør” Svøm deg til….kampanjen” til Norges største mosjonskampanje.


 


Påmelding til kampanjen for svømmehallene- frist 3. november!


Deltagelse i kampanjen er GRATIS både for dere i svømmehallene og for publikum.


Gå inn på på påmeldingssiden her og fyll ut det elektroniske skjemaet. For å få arrangementspakken i god tid før kampanjestart må påmeldingsskjemaet sendes inn senest 3. november 2008. Husk å fylle ut samtlige ruter og noter ned passordet du bruker for senere å kunne registrere resultatene via nett.


Vi sender ut materiellet til svømmehallene i slutten av november, i uke 47 og 48, for å unngå julekaoset hos Posten.Arrangementspakke


Alle svømmehaller som melder seg som arrangør vil få tilsendt en gratis arrangementspakke. Den består av plakater, registreringskort, brosjyremateriell og t-skjorter til alle ansatte i svømmehallen


  


Premier


Som i alle år, er det også denne gangen flotte premier til deltagerne. Hovedpremien er en tur til Sardinia for to personer sponset av Sardinia Reiser. I tillegg er det andre premier gitt av Scandic hotels både til voksne og barn.


 


Premie til svømmehaller: Den svømmehall som i sin kategori har flest antall deltagere i forhold til årlig besøk vil få utstyr til svømmehallen for kr 5.000,- fra Klubben AS (www.klubben.no). Svømmehallene blir delt inn i tre kategorier rangert etter årlige besøk:


 


                        Kategori            Besøk årlig


                        Kategori 1         à 29.999


                        Kategori 2         30.000 à 99.999


                        Kategori 3         100.000 à


  


Markedsføring og PR


Kampanjen vil bli markedsført i bladene Norsk Svømming og Badeteknisk Forum.


Vi jobber også for å få på plass kjendiser som skal være ambassadører for kampanjen og planlegger en kick off i begynnelsen av januar 2009.


 


NSF vil sende ut en pressemelding ved start og avslutning av kampanjen. Vi har også laget en pressemelding som dere i svømmehallene kan bruke som utgangspunkt til å sende ut til lokalpressen. Denne sender vi til dere med e-post i midten av desember. Kampanjen er godt stoff for lokalaviser, radio og TV – så vær aktiv overfor disse for å få god omtale av svømmehallen og kampanjen! Det var mange svømmehaller som fikk fine artikler i lokalavisene i fjor. I tillegg meldte nesten halvparten av hallene om økte besøksstall i kampanjeperioden!


  


Salg av svømmemerker


Det er en del svømmehaller som har informert oss om at de selger svømmemerker. Dette er veldig bra! Da har vi et sted å henvise publikum som ønsker å kjøpe f.eks Svømmeknappen. Men det er helt sikkert mange flere som selger våre svømmemerker, så derfor har vi satt det opp som et eget punkt i påmeldingsskjemaet. Vennligst kryss av hvis dere har merkesalg. Vi vil legge ut oppdatert liste på www.svomming.no slik at befolkningen blir kjent med tilbudet.


 


Benytt sjansen til å skape aktivitet for publikum i svømmehallen!


Meld dere på ”Svøm deg til Sardinia”!


   


  


 


 


 


 


  


 


 


 

Bli med på Norges Svømmeforbunds mosjonskampanje ”Svøm deg til Sardinia”! Kampanjen varer fra 1. januar til og med 31. mars 2009.

X