go up

 


1. januar – 31. mars 2003


  


 


Generelt om kampanjen


Også i år er målet å få flest mulig til å svømme 10.000 meter eller mer i løpet av kampanjeperioden. Alle som klarer dette blir med i trekningen av en reise for to personer til Malta. For å delta tar publikum kontakt med dere i svømmehallen – og ber om et registreringskort. På registreringskortet fører man på antall svømte meter for hver gang man er å svømmer. Den enkelte bestemmer selv når, hvor ofte og hvor langt han/hun vil svømme hver gang. Registreringskortet oppbevares mellom hver gang i en egen boks i svømmehallen.


Svøm deg til Island: Forrige kampanje – Svøm deg til Island – var en stor suksess og ga ny deltagerrekord! Til sammen deltok 201 svømmehaller og ca. 23.486 deltagere. Disse svømte til sammen 255.974.928 meter, og av disse var det cirka 11.157 personer som klarte kravet om 10.000 meter, eller 5.000 meter for barn. Klarer vi å få flere deltagere i år?


Svøm deg til Dyreparken: Nytt i år er at vi har en egen barnas Svøm langt, som heter ”Svøm deg til Dyreparken”. Alle barn som svømmer 5.000 meter blir med i trekningen om en tur til Kristiansand Dyrepark for to barn og to voksne. Med barn menes vi de under 13 år, født i 1990 eller senere.Arrangementspakke


Alle svømmehaller som melder seg som arrangør vil få tilsendt en gratis arrangementspakke. Den består av plakater, registreringskort, t-skjorter til alle ansatte i svømmehallen og brosjyremateriell. Hvis dere har mistet eller ødelagt boksen til å ha registreringskortene i, kan dere få kjøpt ny boks med kartotekregister for kr. 150,-.


 


Markedsføring og PR


Kampanjen vil bli markedsført i bladene Norsk Svømming og Badeteknisk Forum.


Vi har også en egen side på NSF sine internettsider: www.svomming.no hvor all informasjon om kampanjen vil være tilgjengelig. Besøk denne siden ofte både før og under kampanjen!


NSF vil sende ut en pressemelding ved start og avslutning av Svøm deg til Malta/Dyreparken. Vi har også laget en pressemelding som dere i svømmehallene kan bruke som utgangspunkt til å sende ut til lokalpressen. Kampanjen er godt stoff for lokalaviser, radio og TV – så vær aktiv overfor disse for å få en å god omtale av svømmehallen og kampanjen! Det var mange svømmehaller som fikk fine artikler i lokalavisene i fjor!


Vi vurderer også å lage en annonse-mal, som dere kan fylle ut, og bruke hvis dere ønsker å annonsere i lokalavisen. Annonse-malen får dere gratis av oss, men annonsen i lokalavisen må dere bekoste selv. For at vi skal gjøre dette trenger vi en oversikt over hvor mange som kunne tenke seg å gjøre dette. Fyll ut interesse på påmeldingsskjemaet.


 


Premier


Svøm deg til Malta: En reise for 2 personer t/r Oslo – Malta med 3 overnattinger på 4-stjernes hotell.


Svøm deg til Dyreparken: Reise og opphold til Kristiansand Dyrepark for to barn og to foreldre.                                               


Premie til svømmehaller: Den svømmehall som i sin kategori har flest antall deltagere i forhold til årlig besøk vil få en utstyr til svømmehallen for kr 5.000,- fra Klubben AS (www.klubben.no). Svømmehallene blir delt inn i tre kategorier rangert etter årlige besøk:


Kategori         Besøk årlig


Kategori 1       à 30.000


Kategori 2       30.000 à 100.000


Kategori 3       100.000 à


 


Påmelding


Deltagelse i kampanjen er GRATIS både for dere i svømmehallene og for publikum.


Bruk vedlagte påmeldingsskjema og send dette til oss så raskt som mulig. For å få arrangementspakken i god tid før kampanjestart bør påmeldingsskjemaet være hos innen 1. desember 2002.


 


Brosjyre og plakat over NSFs svømmemerker


Vedlagt ligger vår nye brosjyre over NSFs svømmemerker. Vi har også laget en ny plakat over svømmemerkene våre, som vil bli sendt dere sammen med arrangementspakken til Svøm deg til Malta. Hvis dere ønsker å få tilsendt flere brosjyrer, så fyll ut på påmeldingsskjemaet eller kontakt NSF på faks: 21 02 96 71, telefon 21 02 90 00 eller e-mail: nsf@svomming.no


 


Skolesvømmen 2002 – 2003


Vedlagt ligger også brosjyre og plakat til Skolesvømmen 2002 – 2003 som er en uhøytidelig svømmekonkurranse for alle landets grunnskoler. Brosjyren er sendt alle skoler, men vi hadde satt stor pris på om dere kunne informert og prøvd å motivert de skolene som har undervisning i deres svømmehall til å bli med på dette.


  


Benytt sjansen til å skape aktivitet for publikum i svømmehallen! Meld dere på Svøm deg til Malta, og til Dyreparken!


  


Med vennlig hilsen


Norges SvømmeforbundHilde Elise Hansen


Prosjektleder

Bli med på Norges Svømmeforbunds mosjonskampanje Svøm langt, som i år har fått navnet: ”Svøm deg til Malta”. Kampanjen foregår fra 1. januar – 31. mars 2003. Nytt i år er at vi har en egen barnekampanje – ”Svøm deg til Dyreparken”.

X