go up

I forbindelse med pilotprosjektet Svøm Bergen søker Norges Svømmeforbund etter Administrativ leder for Svøm Bergen i 50% stilling og Hovedinstruktør Svøm Bergen i 50% stilling. For mer info, klikk her.

Svøm Bergen er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, Norges Svømmeforbund og svømmeklubbene i Bergen om svømmeopplæring i Bergen. I første omgang skal det gjennomføres et pilotprosjekt med svømmeopplæring for elever i 3. og 4. trinn. Svømmeopplæringen skal foregå i AdO arena.

X