go up

  


 


 


 


 

pandemi.no vil helsemyndighetene fortløpende gi informasjon til befolkningen og helsetjenesten om influensa A (H1N1). Her finner du oppdateringer og råd om smittebegrensning, vaksinasjon og risikogrupper. Folkehelseinstituttet har laget en egen side med råd til arrangører av idrettsarrangement – den ser du her.

X