go up

  


Sunn Jenteidrett er et samarbeidsprosjekt (2008-2013) mellom Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Orienteringsforbund og Norsk Friidrett med støtte fra Norges Idrettsforbund og Olympiatoppen.

Sunn Jenteidrett skal skape en sunnere idrett og holde de friske utøverne friske – og på hjemmesiden www.sunnjenteidrett.no kan man se hovedmålene for prosjektet:


   • Redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant utøvere i disse fire idrettene
  • Heve treneres kompetanse om idrett og spiseforstyrrelser og hvordan de kan skape arenaer for sunn utvikling av unge utøvere
  • Øke kunnskap om kosthold og ernæring blant utøvere og trenere

 


 


 

Sunn Jenteidrett markerer sitt 5-årsjubileum med en konferanse på NIH 28. og 29. mai, der fagpersoner, trenere og utøvere løfter fram ulike tema Sunn Jenteidrett har jobbet med i disse årene. Konferansen er åpen for alle, men retter seg spesielt mot trenere, støtteapparat/helsepersonell i idretten, studenter innen ernæring og idrett, toppidrettsgymnasene, ansatte i idretten og kultur-, helse- og matdepartementene. Konferanseavgift er 500 kroner (halv pris for studenter) – påmelding via denne linken, innen 22. mai.

X