go up

 En klubb som er tatt opp i NIF har som formål jfr. § 1 å drive idrett. Med andre ord det er aktiviteten som er viktigst. For å få til god aktivitet er god organisering viktig. Dette kurset setter fokus på styrets oppgaver i forhold til organisasjon. Med dette kurset ønsker vi å sortere ulike begrep og problemstillinger på en god måte, slik at du som tillitsvalgt vet hva som forventes og hva du må forholde deg til.


 


Målgrupper


Styreleder og styremedlemmer. De som sitter i utvalg og komitéer, oppmenn og lagledere. Foresatte som ønsker litt input. Trenere og svømmeskoleansvarlige. Og andre interesserte og engasjerte. 


Innhold og tematikk • Ansvarsoppgaver

  • Lover og regler
  • Effektivt styrearbeid
  • Roller og ansvarsoppgaver

  • Ressursoppgaver

  • Ledelse
  • Idrettslaget- en samfunnsaktør
  • Arbeidsgiveransvar (hvis en har ansatte)

  • Strategioppgaver

  • Hvordan jobbe for å utarbeide en god strategi?
  • Virksomhetsidé, visjon, verdigrunnlag – organisasjonsrakett
  • Organisasjonskart/klubbhåndbok
  • Hva må til for å oppnå det dere vil?

 Påmelding til lasse@svomming.no innen 15. mars


 
Velkommen


 
Kontaktpersoner:


Wenche Salte; wenche.salte@idrettsforbundet.no  


Lasse Hoel, 45885401, lasse@svomming.no  


 Lørdag 16.mars


Kl 12 – 14.30
(Mellom forsøk og finale)


Hvor: Clarion Hotell (adresse: Ny Olavskleiv 8)


Møterom: Inspirasjon

Få et innblikk i styrearbeid og grov oversikt over de viktigste oppgavene og ansvar styret har. Et kort seminar holdes under NM i Stavanger, mellom forsøk og finaler på lørdag 16.mars. Åpen for alle engasjerte og interesserte.


Hvor: Clarion Hotell


Når: Lørdag 16.mars, kl 12-14.30


Serveres baguetter og kaffe

X