go up


 


Klubbens styrearbeid i praksis


– En intro til kurset der vi ser på de viktigste oppgavene styret har. 


En klubb som er tatt opp i NIF har som formål jfr. § 1 å drive idrett. Med andre ord det er aktiviteten som er viktigst. For å få til god aktivitet er god organisering viktig. Dette kurset setter fokus på styrets oppgaver i forhold til organisasjon. Med dette kurset ønsker vi å sortere ulike begrep og problemstillinger på en god måte, slik at du som tillitsvalgt vet hva som forventes og hva du må forholde deg til


 


Målgrupper


Styreleder og styremedlemmer. De som sitter i utvalg og komitéer, oppmenn og lagledere. Foresatte som ønsker litt input. Trenere og svømmeskoleansvarlige. Og andre interesserte og engasjerte. 


Innhold og tematikk • Ansvarsoppgaver

  • Lover og regler 
  • Effektivt styrearbeid 
  • Roller og ansvarsoppgaver

 • Ressursoppgaver

  • Ledelse 
  • Idrettslaget- en samfunnsaktør 
  • Arbeidsgiveransvar (hvis en har ansatte)

 • Strategioppgaver

  • Hvordan jobbe for å utarbeide en god strategi?
  • Virksomhetsidé, visjon, verdigrunnlag – organisasjonsrakett 
  • Hva er kravene til en organisasjonsplan? O
  • Organisasjonskart/klubbhåndbok 
  • Hva må til for å oppnå det dere vil?


 


Praktisk


Lørdag 16.mars


Kl 12 – 14.30 (Mellom forsøk og finale)


Hvor: Clarion Hotell (adresse: Ny Olavskleiv 8)


Møterom: Inspirasjon


 


Last ned invitasjonen


 


Påmelding til lasse@svomming.no  senest 15. mars. Med navn, klubb og fødselsdato.


 


Velkommen 🙂


 
Kontaktpersoner: Lasse Hoel, lasse@svomming.no, mob: 45885401,


Wenche Salte; wenche.salte@idrettsforbundet.no, mob: 91597478


NSF inviterer til “styrearbeid i praksis”; En intro til kurset der vi ser på de viktigste oppgavene styret har.


Når: Lørdag 16.mars (dag 3 av NM). Kl: 12-14.30 på Clarion Hotell.


Last ned invitasjon eller les mer om innhold.


Oppfordrer alle styremedlemmer, styreledere, tillitsvalgte og engasjerte som skal på NM til å ta seg en tur!

X