go up

Dette er et kurs (4 t) som arrangeres i en klubber eller med flere klubber samlet. Kurset gir deltakerne god innsikt i ulike deler av styrearbeid, rollefordelinger, ansvar, lover og regler etc. Gjennomføres i klubb, eller flere klubber sammen. Innholdet er delt opp i 3 moduler: Ansvarsoppgaven, ressursoppgaven  og Strategioppgaven.
Vi anbefaler klubber å ta kurset etter gjennomført årsmøte. Dermed får både nye og gamle tillitsvalgte god innsikt i hva det vil si å være tillitsvalgt og det er med å skape en felles forståelse for styrets rolle og hvordan arbeide i styret. Kontaktperson; Lasse Hoel, lasse@svomming.no. Les mer om kurset her.

X