go up

 

Varighet; 3-6 timer.

Målgruppe;

 • styret i klubben både hovedstyret og gruppestyrene,
 • valgkomiteèns medlemmer
 • andre tillitsvalgte som det er naturlig deltar.
 • administrasjonen

 

Innhold; Fokus på styrets ansavar og muligheter i forhold til

 • Ansvarsoppgaven
 • Ressursoppgaven
 • Strategioppgaven

 

Mål

Deltakerne skal få mer trygghet i rollen som styremedlem gjennom å tilegne seg en god forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde. Deltakerne skal samtidig bli i stand til å ivareta dette ansvaret gjennom å få kjennskap til konkrete verktøy og hjelpemidler som:

 • Virksomhetsplan
 • Klubbhåndbok
 • Organisasjonsplan
 • Klubbutviklingsarbeid

 

NSF har utarbeidet et kurs rettet for klubber som ønsker input på hvordan drive en svømmeklubb. Ønsker dere være noen av de første ut med dette kurset?  Kontakt: kari@svomming.no

 

Informasjonen er hentet fra klubbutvikling (i venstremenyen)

Et nytt klubbutviklingskurs tilbys; Styrearbeid i praksis. Kurset tar sikte på å gi gamle og nye tillitsvalgte innsikt i hva det vil si å være tillitsvalgt i klubb, gi en oversikt over lover og regler, og legge igjen gode verktøy som kan benyttes i klubbarbeidet for å få en god struktur. Kurset tar 3-6 timer, og gjennomføres i klubb.

X