go up

Tripp-trapp konkurransene skal være rekruttkonkurranser, og ha som mål å legge rammene best mulig til rette for unge og uerfarne stupere. Dette er for at rekruttene skal få et progressivt system der de kan få utvikle seg som stupere. Samtidig skal det legges mye vekt på det sosiale slik at de unge stuperne skal få venner på tvers av klubbgrensene, og føle seg velkomne inn i det norske stupmiljøet.


 


 


Tripp-trapp konkurransene (1-4 + finalen) skal føres inn i Stu’s offisielle terminliste.


Innbydelsene skal være ute i god tid og minst en måned før stevnestart.


 


 


Punkter om sosialitet
  • Konkurransen skal gå over 2 dager  • Arrangørklubb plikter å ha et billig overnattingstilbud  • Arrangør plikter å ha sosiale innslag som innmarsj, premieutdeling og bankett/sosial sammenkomst etter konkurransen  • Dommere bør være til stede hele stevnet, og tilgjengelig til å dømme alle konkurransene. Klasseinndeling


 

Klasse H (Oppvisningsklasse)


Valgfri høyde


3 hopp/stup


tre valgfrie hopp eller stup, fra valgfri høyde, i valgfri posisjon. Samme hopp/stup kan utføres flere ganger.


Kommentar


Dette er klassen for de som er under 10 år (konkurranseåret) Alle skal premieres likt, og det skal ikke settes opp noen rangert resultatliste for disse konkurransene.


 
Klasse G (kun 1 meter)


1 meter


100


forlengs hopp, posisjonen er valgfri


200


baklengs hopp, posisjonen er valgfri


010


sitte eller fallstup, posisjonen er valgfri


 


Klasse F


Svikt


100c


forlengs hopp i kroppering


200c


baklengs hopp i kroppering


101


forlengs stup, posisjonen er valgfri


020c


baklengs sittestup i kroppering


Tårn


100


forlengs hopp, posisjonen er valgfri


200


baklengs hopp, posisjonen er valgfri


010


sitte eller fallstup, posisjonen er valgfri


 

Klasse E


Svikt


100b


forlengs hopp i knekk


200b


baklengs hopp i knekk


401


innover stup, posisjonen er valgfri


+1


valgfritt stup


Tårn


100c/b


forlengs hopp i kroppering eller knekk


200c/b


baklengs hopp i kroppering eller knekk


010c/b


sittestup i kroppering eller knekk


020


baklengs sitte eller fallstup, posisjonen er valgfri


 

Klasse D


Svikt


101


forlengs stup, posisjonen er valgfri


401


innover stup, posisjonen er valgfri


201


baklengs stup, posisjonen er valgfri


+1


valgfritt stup


+1


valgfritt stup med minimum en volt


Tårn


101


forlengs stup, posisjonen er valgfri


401


innover stup, posisjonen er valgfri


+2


valgfrie stup


 

Klasse C (Age-group C program)


Svikt (1 meter eller 3 meter, ikke kombinasjon)


Til sammen 6 ulike stup


Plikt


3 ulike stup fra hver sin stupgruppe med vanskelighetsgrad på maks 5,4


Valgfrie


3 ulike stup fra hver sin stupgruppe, uten begrensninger i vanskelighetsgrad


Tårn


Til sammen 6 ulike stup


Plikt


3 ulike stup fra hver sin stupgruppe med vanskelighetsgrad på maks 5,4


Valgfrie


3 ulike stup fra hver sin stupgruppe, uten begrensninger i vanskelighetsgrad


 


Klasse B (Age-group B program)


Svikt (1 meter eller 3 meter, ikke kombinasjon)


Til sammen 8 ulike stup


Plikt


5 ulike stup fra hver sin stupgruppe med vanskelighetsgrad på maks 9,0 på 1 meter og 9,5 på 3 meter

Invitasjonsmal Tripp-Trapp konkurranser
Tripp-Trapp skjema (rev 3), 21/06/04
Tripp-Trapp skjema synkron (rev 2), 21/06/04

Endring siden 26/05/04:
Senior, tårn herrer: 6 valgfrie stup fra 6 forskjellige stupgrupper, uten begrensning i vanskelighetsgrad (tidligere 6 valgfrie stup fra 5 forskjellige stupgrupper).

X