go up

Alle klubbene har anledning til å sende  • Stuperne som har AGE-group eller senior program på alle høyder, og som satser på landslaget for sesongen
  • Alle utøvere som var på landslaget og rekruttlandslaget 2004

Temaet for samlingen er rett og slett landslaget, der videre informasjon om landslaget skal legges frem.

Sted
Ankerskogen Svømmehall på Hamar

Tema  • Hva forventes av stupere på landslaget, og hvordan oppnåes dette
  • Representant for landslaget vil gå igjennom faktorer som forventes og hvilke krav som stilles
  • Overgangen når stuperen går opp en klasse, hva skjer i forhold til landslaget?
  • For landslaget og rekruttlandslaget vil også testene gjennomgås

 


Hovedansvarlig
Paul Joachim Thorsen

Trenere
Hver klubb får dekket kost og losji for en trener. Alle klubber må stille med trenere eller ordne med vikartrenere fra andre klubber. Vennligst gi beskjed hvilken trener som blir sendt fra klubben snarest mulig.

Program
Det vil bli lagt opp til to pass med stuptrening hver dag. Endelig program vil bli delt ut på Hamar. Første pass er fredag 7. januar klokken 15.00.
Vi jobber med et forslag om å stå alpint på lørdagskvelden hvis noen av skitrekkene i nærheten har kveldskjøring. Vi ønsker tilbakemelding på om dette er ønskelig.

Overnatting
Vi vil overnatte på Ynglingen rett med domkirken på Hamar. Ta med liggeunderlag og sovepose.

Mat
Alle måltider vil bli servert på Ynglingen.

Treningsavgift
Kroner 300,-

Pris mat og overnatting
Kroner 500,-

Betaling
Betaling ved fremmøte til Bjørn O. Vathne.

Påmelding
Endelig påmelding må være Stu i hende innen lørdag 2. januar 2004.

Påmelding
Vennligst send påmeldingene til
Paul Joachim Thorsen
Løbergsveien 24
5054 Bergen
e-post: pjoachim@online.no
tlf: 55 38 09 95
fax: 850 24 196


Velkommen til treningsleir!

Vennlig hilsen
Paul Joachim Thorsen
Landslagssjef Stup


 


 


 


 


            www.solar.infowww.decco.se


 


 

Stuputvalget har den glede å invitere til treningsleir på Hamar 7. – 9. januar 2005.

X