go up

Heisann stupvenner!

Alle stuperne må ha klart landslagskravet for sin klasse på minst en høyde.
Det vil gjøres i to omganger, og det tas utgangspunkt i de to beste stuperne fra uttakskonkurransene:

Bergen Open
Her tas følgende klasser ut:
Age-grup C, gutter og jenter 1m, 3m, 5m (på 5 meter stuper C-klassen sammen med B-klassen. De kan velge om de vil konkurrere mot B-klassen, eller kun stupe C-program og da gjelder resultatet kun som et uttak.)
Age-group B, gutter og jenter 1m og 3m
Age-group A, gutter og jenter 1m og 3m
Senior, Herrer og Damer 1m og 3m
Synkro 3 meter, dersom dette blir tatt inn på programmet til Nordisk.

Diving Lund
Her tas følgende klasser ut:
Age-group B, gutter og jenter tårn
Age-group A, gutter og jenter tårn
Senior, Herrer og Damer, tårn

Dersom det arrangeres synkron på tårn i nordisk er det NM-senior sommer som brukes som uttakskriterium.

Landslagssjef tar med dette som utgangspunkt ut et lag som godkjennes av Stu. De uttatte blir informert innen en uke etter Bergen Open og Diving Lund.

Skulle det være noen spørsmål eller noe uklart, vennligst ta kontakt med meg.
Vennlig hilsen
Paul Joachim Thorsen
Landslagssjef


 


 


 

X