go up

Vedlagt følger info fra FINA om noen av de nye reglene.
Ber også om at klubbkontaktene informerer aktuelle dommere om at det vil bli dommerevalueringer under NM jr til helgen.
Mvh Inger G. Reine, leder StU

X