go up

Rapporten kan lastes opp her. Flemming Skov Jensen presenterer her rapport fra studieturen.

X